Organisatie & geschiedenis

In 2012 heeft een afvaardiging van het bestuur van de Stichting Vrijeschool Noord- en Oost-Nederland een vraag neergelegd over het oprichten van een vrijeschoolstroom binnen Van der Capellen scholengemeenschap.

Samen met een initiatiefgroep van ouders van drie vrijeschool-basisscholen uit Harderwijk, Meppel en Zwolle is een ontwikkelgroep gestart. Dit heeft geresulteerd in de start van een klas 7 in augustus 2013. Het Michael College heeft een eigen onderwijsvisie, maar is ‘aan de achterkant’ verbonden aan Van der Capellen SG en valt eveneens onder het bestuur van Openbaar Onderwijs Zwolle. In de directe samenwerking maken we gebruik van de faciliteiten van Van der Capellen, zoals administratie, roostermakers en zorgvoorzieningen. Het Michael College weet zich op deze manier gesteund door veel expertise op het gebied van onderwijs. Het Michael College is lid van de Vereniging van vrijescholen. De Vereniging bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs.

vereniging_vrijescholen

Directie

  • Dhr. T. Versteeg, directeur
  • Dhr. M. Marsman, coördinator

Begeleiding

  • Mw. D. Steen, zorgcoördinator
  • Mw. J. Wierda, Dhr. P. Brijder, vertrouwenspersoon