Welkom op het Michael College

Het Michael College in Zwolle is een vrije school bovenbouw voor mavo, havo en atheneum. We zijn gestart in augustus 2013. Inmiddels bieden we de volledige onderbouw van het voortgezet onderwijs aan voor mavo, havo en atheneum. De mavoleerlingen doen ook hun examen bij ons. Het Michael College heeft nadrukkelijk de wens in de toekomst te groeien van klas 7 tot en met klas 12.

Hoofd

Kinderen moeten leren rekenen en schrijven, omgaan met de computer, les krijgen in vreemde talen, in aardrijkskunde en geschiedenis en kennis maken met vakken als wiskunde, scheikunde en biologie. Naast de reguliere vaklessen biedt de vrijeschool het verdiepende periodeonderwijs waarbinnen de lesstof aansluit bij de ontwikkelingsfase van de leerlingen.

Lees meer

Hart

Kunst en cultuur zijn voor de ontwikkeling van ieder kind van groot belang. Hiermee ontwikkelen leerlingen zelfkennis, maar ook kennis van de belevingswereld van anderen. De leerlingen van het Michael College volgen daarom veel kunstvakken: muziek, drama, tekenen, textiel, dans, kunstgeschiedenis en literatuur. Door het vieren van jaarfeesten wordt het gevoel van saamhorigheid bevorderd.

Lees meer

Handen

De ontwikkeling van de wil, het vermogen om eigen keuzes te maken en voorgenomen besluiten uit te voeren, is lastig. Maar dit kan geoefend worden. Met name in de praktijkvakken zoals hout- en metaalbewerken, en in studieopdrachten wordt hier hard aan gewerkt. Doorzettingsvermogen en planning zijn hier belangrijke aandachtspunten.

Lees meer