Welkom op het Michael College

Het Michael College is een Openbare school in Zwolle en biedt Vrijeschoolonderwijs  voor mavo, havo en atheneum.

We zijn gestart in augustus 2013. Inmiddels hebben we twee jaar op een rij mooie examenresultaten behaald met onze mavoleerlingen. Voor het komende schooljaar (2019-2020) gaan we starten met een volledig programma voor havo en atheneum, zodat ook deze leerlingen bij ons op school examen kunnen doen. Hiermee vervullen we onze wens om door te groeien naar een volledige bovenbouw.

 

Hoofd

Vanzelfsprekend moeten kinderen leren rekenen en schrijven, omgaan met de computer, les krijgen in vreemde talen, in aardrijkskunde en geschiedenis en kennis maken met vakken als wiskunde, scheikunde en biologie. Maar naast de reguliere vaklessen biedt de vrijeschool extra verdiepend periodeonderwijs waarbinnen de lesstof aansluit bij de ontwikkelingsfase van de leerlingen.

Lees meer

Hart

Kunst en cultuur zijn voor de ontwikkeling van ieder kind van groot belang. Hiermee ontwikkelen leerlingen zelfkennis, maar ook kennis van de belevingswereld van anderen. De leerlingen van het Michael College volgen daarom veel kunstvakken: muziek, drama, tekenen, textiel, dans, kunstgeschiedenis en literatuur. Door het vieren van jaarfeesten wordt het gevoel van saamhorigheid bevorderd.

Lees meer

Handen

De ontwikkeling van de wil, het vermogen om eigen keuzes te maken en voorgenomen besluiten uit te voeren, is lastig. Maar dit kan geoefend worden. Met name in de praktijkvakken zoals hout- en metaalbewerken, en in studieopdrachten wordt hier hard aan gewerkt. Doorzettingsvermogen en planning zijn hier belangrijke aandachtspunten.

Lees meer

Blog


Klas 8 en 9 bezochten de voorstelling ‘Troep’ van het jeugdtheater The Young Ones.

De leerlingen keken en luisterden ingespannen naar de verhalen van ‘de troep’, van degenen die anders zijn dan anderen.

Lees meer

Klas 7 bezocht de sterrenwacht op de Sallandse heuvelrug in het kader van hun periode sterrenkunde. Ze genoten van de voorstelling in het planetarium en kregen ook een interessante presentatie over de planeten.

Lees meer

Evenementen