Drukke Open lesmiddag

Op woensdag 17 januari hebben we onze open lesmiddag gehad. Niet eerder in ons bestaan werd deze middag zo druk bezocht. Er was zelfs een aantal groep 7-leerlingen die deelnam aan de middag.

We hebben tijdens de middag in twee groepen de aanstaande leerlingen laten kennismaken met vrijeschool onderwijs. De leerlingen hebben een les bewegingsonderwijs gehad, Frans en geschiedenis.

We zijn erg benieuwd naar het aantal aanmeldingen voor het schooljaar 2018-2019. Maar interesse sterkt ons in onze visie en missie om goed vrijeschoolonderwijs in de regio Zwolle te geven.