Aanmelden

Lees hier hoe het aanmelden bij het Michael College werkt.

Aanmelden leerlingen klas 7 (brugklas)

Procedure aanmelding klas 7:

  • In februari/maart wordt het aanmeldingsformulier door de ouders en de leerkracht van groep 8 (klas 6) ingevuld.
  • Op 15 maart moet het aanmeldingsformulier bij ons zijn ingeleverd. Soms stuurt de leerkracht van groep 8 (klas 6) de aanmeldingsformulieren op, soms doen ouders dat zelf. Als het formulier in ons bezit is, wordt gekeken of de leerling plaatsbaar is. Als we de indruk hebben dat een aangemelde leerling bij ons niet op de goede plek is, nemen we contact op met de basisschool en de ouders.
  • In mei worden de klassen samengesteld. Dan krijgen alle 7e-klassers een brief thuis met een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de mentor en een kennismakingsmiddag met de nieuwe klas. Op deze middag krijgen de leerlingen ook informatiemateriaal mee over de aanschaf van schoolmaterialen en het bestellen van schoolboeken. Voor het nieuwe schooljaar kunt u uw kind aanmelden via onderstaande link. Door deze aan te klikken komt u op de website van Openbaar Onderwijs Zwolle. Op het aanmeldformulier kunt u het Michael College aankruisen.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor klas 7 (brugklas).

 

Aanmelden leerlingen voor klassen 8, 9 of 10

Het Michael College staat open voor tussentijdse instroom. Kinderen die aangemeld worden moeten minimaal mavo-advies ( vmbo-T) hebben. Als u overweegt om uw kind bij ons aan te melden, is het goed om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Dit kan via de mail (info@michaelcollegezwolle.nl)  of telefonisch (038 4262850).

In dit gesprek kunnen verwachtingen uitgewisseld worden en kan informatie over en weer gegeven worden. Hierbij is een collega van het begeleidingsteam aanwezig. Ook nemen we na het gesprek altijd contact op met de aanleverende school voor hun beeld van uw kind.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor klas 8, 9 of 10.