Presentaties eindwerkstukken klas 10

De leerlingen uit klas 10 doen een individueel onderzoek en presenteren de uitkomsten hiervan aan ouders, leraren en alle andere geïnteresseerden.
Let op: tijdstip en plaats zijn nog vast, zie aankondiging nieuwsbrief februari.

Wanneer:
donderdag 15 maart
Locatie:

sgm. Van der Capellen

Contactpersoon:
Zet in mijn agenda