tien minutengesprekken

Voor de tien minutengesprekken ontvangen de ouders via magister een uitnodiging. Zij kunnen zich dan inschrijven bij maximaal drie docenten. Wij zien graag de leerlingen ook aanwezig bij de gesprekken!

Wanneer:
dinsdag 12 december
Zet in mijn agenda