Onze school

Het Michael College in Zwolle is een vrije school bovenbouw voor mavo, havo en atheneum.

We zijn gestart in augustus 2013. Inmiddels hebben we twee jaar op een rij mooie examenresultaten behaald met onze mavoleerlingen. Voor het komende schooljaar (2019-2020) gaan we starten met een volledig programma voor havo en atheneum, zodat ook deze leerlingen bij ons op school examen kunnen doen. Hiermee vervullen we onze wens om door te groeien naar een volledige bovenbouw.

Samen met de andere collega-scholen op de campus gaan we een nieuw schoolgebouw realiseren waar op dit moment onze sportvelden gelokaliseerd zijn. Dit biedt ons een mooie kans om ons vrijeschoolonderwijs zichtbaar te maken in het gebouw. We hopen de nieuwbouw in 2021 te betrekken.