Waar wij voor staan

Als je naar het Michael College gaat, kies je voor:

  • een kleine school, waar iedereen gezien en gekend wordt
  • onderwijs voor hoofd, hart en handen; een breed onderwijsaanbod
  • leren voor het leven: veel aandacht voor sociale vorming
  • tweejarige brugklasperiode : uitgestelde niveaubepaling en de begeleiding door een vaste klassenleerkracht
  • onderwijs vanuit een heldere pedagogische visie
  • veel thematisch onderwijs (periodeles): dit versterkt zelfstandigheid

Missie en Visie

Missie

Wij willen het vrijeschoolonderwijs uitdragen in stad en regio met als doel jongeren te laten ontwikkelen tot evenwichtige jonge mensen die vol vertrouwen de volwassen wereld tegemoet treden en deze verder helpen vormen.

Visie

De leraren die werken op het Michael College vinden hun inspiratie in de antroposofische menskunde. Dit betekent concreet dat het onderwijs gebaseerd is op de ontwikkelingsfasen van het kind zoals deze verwoord zijn door Rudolf Steiner. Ook willen we de leerstof zodanig aanbieden dat het denken, het gevoelsleven en het wilsgebied gelijkwaardig aangesproken en ontwikkeld worden. De leerstof is dus geen doel op zich, maar een middel waardoor talenten en mogelijkheden, die in aanleg in een kind aanwezig zijn, zich optimaal kunnen ontplooien.