Zorg en begeleiding

Ieder kind wil gezien en gewaardeerd worden. Als lerarenteam willen we alle leerlingen de aandacht en zorg geven die nodig is om hen te laten groeien en zich  harmonieus te laten ontwikkelen.

Hiervoor heeft elke leerling een vaste mentor. Deze begeleidt de leerling meerdere jaren achtereen. De mentor is dan ook het eerste aanspreekpunt voor ouders voor overleg over hun kind. Samen met de decaan begeleidt de mentor de leerlingen ook bij het keuzeproces bij het kiezen van een sector of een profiel in klas 9.

Als deze reguliere zorg niet toereikend is, kan er in overleg met de mentor extra  zorg geboden worden in de vorm van een (tijdelijk) aangepast programma. Indien nodig bieden we speciale zorg. Dit valt buiten het gewone lesprogramma. Het betreft bijvoorbeeld individuele begeleiding, dyslexiebegeleiding, faalangstreductietraining. Hiervoor werken we nauw samen met de specialisten van het ondersteunings- en begeleidingsteam van Van der Capellen scholengemeenschap. De zorgcoördinator van het Michael College maakt deel uit van dat ondersteunings- en begeleidingsteam.

Voor het volledige aanbod: http://capellensg.nl/groep-8/begeleiding-en-ondersteuning/.

Somtoday

In Somtoday kunt u de vorderingen van uw kind inzien. Via Somtoday kunt u ook berichten ontvangen van school, of u aanmelden voor bijvoorbeeld tien-minutengesprekken. Ouders ontvangen na aanmelding van hun kind een persoonlijke inlogcode via de post.

Hier kunt u inloggen in Somtoday

Handige sites