Vertrouwenspersoon

Je veilig voelen is de belangrijkste voorwaarde om te kunnen functioneren. We willen graag dat alle leerlingen en collega’s zich veilig voelen op school. Respect en tolerantie  zijn hierbij erg belangrijk.

Mensen met vertrouwelijke vragen zoeken (hopelijk) altijd iemand op in wie zij vertrouwen hebben. Gelukkig zijn we allemaal verschillend, en zijn er dus veel mogelijke ‘vertrouwenspersonen’ op school. In eerste instantie zullen leerlingen dasn ook een medeleerling, een docent of hun mentor in vertrouwen nemen als er iets is. Als je er dan samen uit komt is dat prima. Mocht je echter het idee hebben dat de problemen te ingewikkeld zijn, dan is het handig om te overleggen met een officieel aangesteld vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er voor alle veronderstelde vormen van machtsmisbruik binnen de school. De leerlingen en collega’s kunnen voor allerlei vertrouwenszaken bij de vertrouwenspersoon terecht. Iedereen die de vertrouwenspersoon wil spreken, over welk onderwerp dan ook, is van harte welkom. Gezamenlijk kijken we naar het belang van die persoon, er zijn veel mogelijkheden: luisteren, meedenken en mogelijkheden aangeven. Er gebeurt niets zonder medeweten van de betreffende persoon, maar de ervaring heeft geleerd dat het een enorme opluchting kan zijn als de problematiek eenmaal bespreekbaar is gemaakt.

De vertrouwenspersonen bij ons op school zijn: