Contact ouders en school

We vinden het contact tussen ouders en leerkrachten in de school erg waardevol. In iedere klas worden daarom meerdere ouderavonden georganiseerd door het jaar heen. Het zijn momenten waarop ouders elkaar en de leerkrachten ontmoeten.

Op de klassikale ouderavond wordt inhoudelijk ingegaan op het onderwijs aan de klas waarin uw kind zit. Kenmerken van de ontwikkelingsfasen, het leerplan of het periodeonderwijs kunnen besproken worden. Natuurlijk kunnen ook allerlei praktische zaken geregeld worden, zoals bijvoorbeeld een aanstaand schoolkamp of stage.

Twee keer per jaar zijn er ook tien-minutengesprekken. Deze worden gepland kort nadat de leerlingen een rapport mee naar huis gekregen hebben. Tijdens deze gesprekken- die inderdaad tien minuten duren- kunt u meerdere docenten spreken over de rapportresultaten of vragen betreffende dat specifieke vak stellen.

De data van ouderavonden en tien-minutengesprekken vindt u in de jaarplanning. Naast de georganiseerde contactmomenten is er natuurlijk altijd gelegenheid om contact op te nemen als u vragen heeft. De mentor van uw kind of de vakdocenten maken graag tijd voor u!