Vrijeschoolonderwijs

Op de vrijeschool wordt elke leerling gezien, met zijn eigen individualiteit, met zijn eigen mogelijkheden. Het curriculum wordt dan ook zo breed mogelijk aangeboden om de belangstelling voor de wereld te wekken. Met ons onderwijs willen we geen vat vullen, maar een vuur ontsteken!

We schenken veel aandacht aan elke individuele leerling, maar er is ook veel aandacht voor de klas als gemeenschap. Opgroeien doe je immers niet alleen. De school is hiermee ook een werkplaats voor sociale vorming: hoe leer ik met de ander omgaan? Het periodeonderwijs is een belangrijke pijler van het vrijeschoolonderwijs. Een periode wordt gedurende enkele weken elke dag twee lesuren aangeboden. Het periodeonderwijs is levend en persoonlijk onderwijs. Daarmee bedoelen we dat de leerling leert door het verhaal van  de leraar en niet uit bestaande boeken. Het leerplan van de vrijeschool kent een ontwikkelingspsychologisch perspectief: de inhoud van de periodelessen is gekozen met het oog op de ontwikkeling van de leerlingen. In plaats van de versnipperde vaklessen maakt het intense periodeonderwijs een herkenning mogelijk tussen de leerling en de leerstof.