Het eerste jaar

Onze brugklas heet ‘klas 7’. Leerlingen van verschillende niveaus zitten bij elkaar in de klas. In klas 7 maken de leerlingen kennis met de nieuwe klassenleerkracht die veel periodes in de klas lesgeeft.

Voor wie nog niet op de vrijeschool gezeten heeft, is periodeles nieuw: een vak krijg je dan enkele weken de eerste twee uur van de dag. Een voorbeeld is het thema ‘ontdekkingsreizen’: de kinderen zijn nu immers zelf ook bezig met het verkennen van de wijde wereld en het verleggen van eigen grenzen. Op die manier wordt binnen het vak geschiedenis, het thema van de ontdekkingsreizen behandeld op een moment waarop de leerlingen zich sterk verbonden kunnen voelen met de aangeboden leerstof.

Al vroeg in het schooljaar gaat de klas op kamp om elkaar te leren kennen.

Op de vrijeschool zijn klas 7 en klas 8 een ‘middenbouw’. Voor ons is het een tweejarige brugklasperiode waarin leerlingen de tijd krijgen om te laten zien welk niveau bij hen past. In deze tijd worden ze begeleid door dezelfde klassenleerkracht.