Jaarkarakteristieken

Bij het Michael College hebben we verschillende jaarkarakteristieken.

Klas 7

Een 7e-klasser is klaar om nieuwe werelden te ontdekken, om grenzen op te zoeken en confrontaties aan te gaan. Er is een wil om te werken en om te redeneren; hiermee kan worden geabstraheerd en wordt een eerste aanzet tot oordeelsvorming gemaakt. Er is een wakkerheid voor nieuwe feitenkennis. Enerzijds is er een drang naar vrijheid, maar anderzijds is er ook nog behoefte aan vertrouwde autoriteit. De klassenleerkracht speelt dus ook nog een belangrijke rol. Fantasie is nog volop aanwezig; daarom wordt de leerstof nog op een beeldende en kunstzinnige wijze aangeboden waarbij veel ruimte voor die fantasiekracht gelaten wordt. Thema’s voor klas 7: ontdekkingsreizen, nieuwe werelden ontdekken, de renaissance-mens.

Klas 8

Ook in klas 8 neemt het voelen nog steeds een meer centrale plaats in dan het denken. Het kunstzinnige komt wel steeds meer in de vorm, bijvoorbeeld in het ambachtelijke koper-slaan. De 8e-klasser zoekt vertrouwen in de wereld. Het afzetten tegen de docent als autoriteit wordt sterker.  Voor een 8e-klasser is het ‘hoe’ interessanter dan het ‘waarom’. Er is verbazing over en belangstelling voor feiten. Dus causaliteit is nog niet echt aan de orde, maar meer wordt nadruk gelegd op vaste structuren: het skelet bij biologie, grammatica bij de talen, algebraïsche rekenregels en vergelijkingen.

Klas 9

In klas 9 komen de leerlingen meer in de puberteit. Een nieuwe verhouding vanuit de eigen binnenwereld tot de buitenwereld wordt gezocht. Dit geeft veel beweging en disharmonie. Het eigen oordeelsvermogen wordt steeds sterker. Een docent wordt gewaardeerd om zijn vakkennis en door hoe hij zich manifesteert als mens. Een 9e-klasser kan erg zwart-wit oordelen en gaat graag de confrontatie aan met de buitenwereld. Het denken moet een ondersteuning worden om structuur aan te brengen in de eigen chaos. Leren vertrouwen op je eigen oordeel is een opgave voor elke leerling, zelf leren, zelf oordelen, zelf vormgeven, zelf doelen stellen. De leerstof wordt zo concreet mogelijk aangeboden, zonder al te veel theorie.

Klas 10

Een verdergaande individualisering treedt op; er ontstaat meer ‘binnenwereld’. De eigen positie ten opzichte van de buitenwereld lijkt steeds groter te worden. Sommige 10-klassers kunnen zich eenzaam gaan voelen. In het kunstzinnige worden nieuwe werkelijkheden objectief en kritisch weergegeven. Vorm en kleur worden weer meer en meer toegepast. In het oordelen ontstaat meer ruimte voor nuances en voor harmonie. In het leren komt een verschuiven van kennis naar het ontwikkelen van inzicht. Er kan naar verbanden worden gekeken en naar theoretische kaders. belangrijk is dat theorie en werkelijkheid met elkaar verbonden blijven. Vanuit de theorie kan de wereld begrepen worden en houvast bieden aan de zoekend jonge mensen.