Kunstvakken

In het vrijeschoolonderwijs wordt veel aandacht besteed aan kunstzinnig onderwijs. Niet alleen in de kunstvakken, maar ook in vaklessen kan kunstzinnig werk aan de orde zijn, bijvoorbeeld wiskundige constructies bouwen, Engelse gedichten schrijven of een Duits toneelstuk. En vanzelfsprekend leent ook het periodeonderwijs zich heel goed voor kunstzinnige verwerking van de lesstof.

Onderwijs voor hoofd, hart en handen is dus als rode draad aanwezig door het volledige aanbod. Maar de leerlingen hebben ook veel kunstvakken op hun rooster staan. Deze vakken dragen bij aan de kunstzinnige ontwikkeling, maar ook aan sociale samenhang in een klas, of ze doen een appèl aan het doorzettingsvermogen (wilskracht) van leerlingen. Daarom is ons aanbod van kunstzinnige vakken breed; tekenen, textiel, houtbewerken, metaalbewerken, dans, drama, muziek, koorzang.